Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

She's going to break your heart in two/ it's true.


 Hey girl, you look like you jumped out of a comic- you look like you were the superhero. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου